WISC-R (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ)

WISC – R zeka testi 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.

WISC – R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir.

1949 yılında David Wecsler tarafından geliştirilmiş, 6-16 yaşlarındaki çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revize Edilmiş Versiyonu) ortaya çıkmıştır.

Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.

Wisc-r zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wisc-r testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. Bu iki gruba ait testler birbiri ardına verilir. Yani çocuğunuz, sözel zeka bölümüne ait bir test uygulandıktan sonra, çocuğa bir performans zeka testi verilir.

 

Sözel Zeka Grubuna ait alt testler:

 • Genel Bilgi,
 • Benzerlikler,
 • Aritmetik,
 • Sözcük Dağarcığı,
 • Yargılama,
 • Ek test olarak Sayı Dizisidir.

Performans Zeka Grubuna ait alt testler ise:

 • Resim Tamamlama,
 • Resim Düzenleme,
 • Küplerle Desen,
 • Parça Birleştirme,
 • Şifre,
 • Ek test olarak Labirentler’dir.

 

BU TESTİ KİMLER UYGULAYABİLİR?

Bütün zekâ testleri sağlık alanı ve özel eğitim alanlarında oldukça önemli ve vazgeçilmez bilgiler sunan güvenilir ölçüm araçlarıdır. Wisc-r testi başta olmak üzere diğer zekâ testleri mutlaka konusunda uzman olan kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle bu testleri uygulayabilecek olan kişilerde olması gereken özellikler şu şekilde sayılır;

 • Psikolojik danışmanlık ile rehberlik,
 • Eğitimde psikolojik hizmetler,

Dolayısıyla zekâ testi uygulayacak olan personel mutlaka psikoloji alanında lisans mezunu olmalıdır. Aynı zamanda zekâ testi aracıyla resmi ve özel kuruluşlar tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası elde etmelidir.

 

ANNE – BABALARA ÖNERİLER:

Anne-babalar çocuklarına WISC-R testi yaptıracaklarsa çocuklarına kesinlikle bir performans kaygısı yansıtmamalıdırlar. Çocuklarıyla bu test hakkında edindikleri bilgileri paylaşmamalıdırlar. Bu bilgileri paylaşmak veya çocuğunuzu WISC-R testine “çalıştırmak” sadece çocuğunuzun test sonuçlarının gerçeği yansıtmamasına ve geleceğinin bundan oldukça etkilenmesine sebep olur. Çünkü küçük bir yönlendirme bile bu testlerden şeffaf sonuç alınmasını engelleyebilir. Ayrıca anne-babaların çocuklarının zeka testi sonuçları ile ilgili aşırı endişelenmelerine ve bu stresi çocuklarına yansıtmalarına hiç gerek yoktur. Çünkü çocuğunuzun bu alanlardaki ölçümleri sizin, okulunuzun veya size destek olabilecek bir uzmanın yardımıyla değiştirilebilecek ve oldukça ilerletilebilecek ölçümlerdir. Çocukların zekaları kolay bir şekilde geliştirilebilir ve bir o kadar da etkileşime açıktır. Dolayısıyla WISC-R testinden aldığınız sonuçları çocuğunuzun geliştirilmesi veya dikkat edilmesi gereken yönleri olarak değerlendirmeniz hem çocuğunuzun geleceği, hem de sizin çocuğunuzla olan ilişkinizin bozulmaması açısından son derece önemlidir.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir